lördag 13 juni 2009

Jag är nervös. För att Du inte ska hinna. För att den här sommaren kan bli den värsta någonsin, eller den bästa. För att det ska bli något strul med Belfast. För att jag lämnar Kalmar idag. För att jag tolkar Bergdansen rätt, men att det inte är så nu. För att det regnar.

Inga kommentarer: