torsdag 31 juli 2008

Jag gjorde ett test. Ett personlighetstest. Det här är jag:

Sandra Anderssons personlighetstyp:
Självständiga, originella, analytiska och bestämda. Besitter exeptionell förmåga att omsätta planer i handling. Värderar kunskap och kompetens högt. Vill förverkliga sina visoner. Tänker långsiktigt. Ställer mycket höga krav, både på sig själva och andra. Födda ledare, men kan underordna sig andra ledare de respekterar och litar på.


Och det här skulle jag kunna jobba som:

Kärriärer som skulle kunna passa Sandra Andersson:
Forskare, ingenjörer, professorer, lärare, läkare, tandläkare, affärsstrateger, organisationsgrundare, företagsekonomer, affärsföreståndare, chefer, militärer, jurister, advokater, domare, programmerare, systemvetare, dataspecialister, psykologer, fotografer, forskningsledare, utredare, professionella pokerspelare.


Det känns som jag. Samtidigt som det inte alls känns som jag. Och jag menar, domare? professionell pokerspelare? militär?

Inga kommentarer: